2020. július 08., szerda, Ellák
Csíkcsicsó
község honlapja
Csíkcsicsó Község Polgármesteri Hivatala falumenedzsert, illetve projektmenedzsert keres.
A versenyvizsga ideje 2020 március 23, 11 óra.
A részletek ide kattintva megtekinthetők
Bibliografie
pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale temporar vacante de administrator public
·       Constituţia României
·       OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
·       Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
·       HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
·       ORDINUL nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
·       Legea nr.554/ 2004 a contenciosului administartiv, cu modificarile si completarile ulterioare
·       Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

 Bibliografie
pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale temporar vacante de manager proiect

-    Ordonanţa nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţional, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană” în perioada 2014-2020 şi norma de aplicare a acesteia
-    Hotărârea mr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor technico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
-    Ordonanţa de Urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
-   Norme metdologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
-    Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
-    HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
<< Vissza
Események
Hasznos elérhetőségek
Állatorvosi rendelő telefonszám
(éjjel nappal hívható)
+4 0712 345 678

Csíkszereda TAXI társaság
(éjjel nappal hívható)
+4 0711 222 333

CFR Csíkcsicsó
+4 0712 345 678