2020. július 09., csütörtök, Lukrécia
Csíkcsicsó
község honlapjaTitlul proiectului:  „MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CICEU„

Projekt Címe:          KÖZSÉG HELYI UTCÁINAK AZ ASZFALTOZÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE

Sursa de finanţare:

Finanszirozási forrás:

AFIR - PNDR - SM 7.2

Perioada de implementare:

Megvalósítási időszak:

2017 - 2020

Valoarea totală cu TVA în lei:

Pályázat összértéke áfástól lejben:

5 505 900,87

Valoarea eligibilă cu TVA în lei:

Támogatás összegének a vissza nem fordítandó része áfástól lejben:

5 388 168,28

Valoarea neeligibilă cu TVA în lei:

Önrész áfástól lejben:

117 732,58


Sorszám

A projekt megvalósítása lépésekben:

Állapot

Dátum

1

szükséges cél, beruházás megfogalmazása

   

2

szükséges anyagi források felkutatása

   

3

urbanisztikai bizonylat kibocsátása

   

4

szerződéskötés topó-, geo-, megvalósíthatósági tanulmányra (SF), es pályázat írásra

   

5

topó merés, geo- es megvalósíthatósági tanulmány elkészítésé

   

6

szükséges előzetes engedélyek kiváltása

   

7

pályázati dokumentáció előkészítésé és leadása

   
 8

pályázat elbírálása, helyszíni ellenőrzés, dokumentumok kiegészítésé

   

9

támogatási szerződés aláírása

   

10

közbeszerzési eljárások lebonyolítása technikai terv elkészítéséhez, a terv ellenőrzéséhez, projektmanagementre

   

11

a technikai terv elkészítésé es leellenőrzésé - az építkezési engedélyhez szükséges beleegyezések, engedélyek kiváltása

   

12

közbeszerzési eljárás lebonyolítása a munkalatokra, munkálatfelügyeletre es berendezésekre

   

13

építkezési engedély kibocsátása

   

14

munkalat bejelentésé az építkezési felügyelethez es kezdési parancsok kibocsátása

   

15

munkalatok végzésé, közben munkálatfelügyelet es berendezés több időszakra bontva

   

16

többszöri elszámolás összeállítása, szükség esetén jóváhagyás kéres technikai módosításra

   

17

minden elszámolásnál, technikai módosításnál helyszíni ellenőrzés

   

18

munkalatok befejezésé után átvétel, végső elszámolás, helyszíni ellenőrzés

   
Események
Hasznos elérhetőségek
Állatorvosi rendelő telefonszám
(éjjel nappal hívható)
+4 0712 345 678

Csíkszereda TAXI társaság
(éjjel nappal hívható)
+4 0711 222 333

CFR Csíkcsicsó
+4 0712 345 678