vineri, 31 martie 2023, Árpád
Ciceu
Referitor la consultarea publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu (PMSM) elaborat pentru proiectul
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţ”

Primăria Comunei Ciceu supune consultării publice planul de management social şi de mediu al sub-proiectului „Construirea unei platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd”, realizat în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”,  implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor cu  finanţarea Băncii Mondiale printr-un împrumut rambursabil, consultare publică derulată online.

Persoanele interesate pot transmite observaţii/propuneri/comentarii în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ:

  • în atenţia Primăriei Comuna Ciceu, tel/fax 0266379261/0040266379267, email hivatal@csikcsicso.ro  Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact: Domokos Mária – Magdolna, compartiment agricol, mobil: 0744602701.
  • în atenţia Unităţii de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 031 433 4020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro


PLANUL DE MANAGEMENT SE POATE CONSULTA AICI
<< Înapoi
Evenimente
Contacte utile