joi, 11 august 2022, Zsuzsanna
Ciceu
Anunţ de presă la sfârşitul proiectului
„ECHIPAMENTE IT PENTRU ŞCOALA DIN COMUNA CICEU, JUDEŢUL HARGHITA”
Cod MySMIS 144962
Numele Beneficiarului:
UAT COMUNA CICEU, JUDEŢUL HARGHITA

Titlul Proiectului:
„ECHIPAMENTE IT PENTRU ŞCOALA DIN COMUNA CICEU, JUDEŢUL HARGHITA”, Cod MySMIS 144962

Obiectivul general al proiectului:
Desfăşurarea de activităţi didactice presupune o serie de măsuri necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii procesului educaţional atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a crea condiţiile necesare desfăşurării activităţilor didactice.
Obiectivul general al proiectului a fost achiziţionarea echipamentelor IT necesare pentru activitate didactică în comuna Ciceu.

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:
1. Tablete pentru elevi cu acces internet mobil 4G pentru 24 luni: 150 buc
2. Laptopuri pentru cadre didactice cu post titular sau suplinitori cu normă întreagă: 13 buc
3. Sistem de management de dispozitive pentru sustenabilitatea proiectului în 11 luni
4. Gestionarea eficientă a proiectului

Valoarea totală a proiectului: 311.373,84 LEI inclusiv TVA
Valoarea cofinanţării UE: 237.357,26 LEI fără TVA
Data începerii proiectului: 13.07.2021
Data finalizării proiectului: 13.06.2022
Cod MySMIS: 144962

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritate de investiţii: Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate.

Datele de contact: Localitatea CICEU, SAT CICEU nr 651, judeţul HARGHITA, România,
Tel: 0745575350, Fax: 0266379267, E-mail: ciceu@planificatio.com
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi ww.mfe.gov.ro
Sloganul Programului Operaţional “Competitivi împreună”.

Comunicat de presă in format  pdf...
Evenimente
Contacte utile