2023. szeptember 24., vasárnap, Gellért
Csíkcsicsó
község honlapja
HEJ, HEJ HELYESÍRÁS!

Helyesírási vetélkedő kisiskolásoknak, 7. alkalommal Csíkcsicsóban
2013.november 15-én került sor ebben a tanévben a 7. Hej, hej helyesírás! elnevezésű anyanyelvi és helyesírási vetélkedőre a csíkcsicsói Kájoni János Általános Iskolában.
A nyelv tudása, a nyelvhasználat színvonala mindig viszonylagos. Ebben nincs abszolút tökéletesség, és nincs szégyellnivaló gyarlóság. De mindannyian igencsak rászorulunk a naponkénti tanulásra és az állandó bátorításra, a nyelvi öntudat, a nyelvi büszkeség és a nyelvi hűség táplálására. Egybeírjuk? Külön írjuk? J vagy ly? Nagy betű? Kis betű? Hát nem is olyan egyszerű. Szabályt szabály követ a magyar helyesírásban, és a megalapozás kisiskoláskorban történik. Így indult el 7 évvel ezelőtt iskolánkban a Hej, hej, helyesírás elnevezésű vetélkedő.A verseny célja anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének az erősítése, helyesírási kompetencia fejlesztése.Első évben 65 tanuló vett részt a versenyen. Ez a szám évről évre nő. Idén madéfalvi, csíkrákosi, madarasi, dánfalvi, , göröcsfalvi, vacsárcsi, csíkszentmihályi,ajnádi, borzsovai, delnei,pálfalvi, szépvízi, csíkszeredai és csicsói gyerekek mérték össze tudásukat a versenyen, összesen 106 tanuló. Mivel a helyesírás elsajátítása csak sok-sok gyakorlással érhető el, a versenyre való készülés lehetőséget nyújt a gyakorlásra, a szerzett ismeretek elmélyítésére. És mint minden versenyen a legnagyobb öröm a jutalom és az oklevél átvétele volt itt is. Örömmel mondhatjuk, idén is sok gyereket részesíthettünk jutalomban.
Versenyünket idén Hargita Megye Tanácsa támogatta.

Bencze Etelka: Osztálykirándulás Csaracsóba
A gyerek számára csak akkor hiteles a tanító és szülei közötti jó kapcsolat, ha ez látható, érzékelhető. Megérzi a szüleivel szembeni tanítói érzéseket, akkor is, ha ez nincs szóban megfogalmazva. Csak a szülő és a tanító részéről kölcsönösen egymás tiszteletén alapuló partneri kapcsolat az, amire sikeres iskolai pályafutás építhető. Az iskola és a családok, a pedagógusok és a szülők megfelelő együttműködése elengedhetetlen a hatékony és szeretetteljes neveléshez. Ezek és hasonló gondolatokba mélyülve született az az ötlet, hogy ne csak az iskola falain belül vagy családlátogatások alkalmával találkozhassunk szülők, gyerekek és tanító néni, hanem egy szabadabb, kötetlenebb formában tölthessünk el egy napot együtt. Az ötletet úgy a szülők, mint a gyerekek szívesen fogadták. Így jutottunk el 2012.október 20-án a csaracsói kultúrális központba, ahol 56-an, iskolánk III. Osztályos tanulói, azok szülei és a tanító néni egy kellemes napot tölthettünk el együtt. Volt ott “pityókástokányolás”, játék, biciklizés, és minden gyermek lovagolhatott is. Mindannyian jól éreztük magunkat és annak a reményében indultunk haza, hogy tavasszal újra szervezünk egy hasonló kirándulást.

Bencze Etelka tanítónőKőrössy Erika: Gyerekzsivajtól hangos a csaracsói Ifjúsági Központ
Különleges, szokatlan időben tartotta a Kájoni János Általános Iskola diáknapjait. Ezúttal nem várt az iskola vezetősége gyermeknapig, már ősszel, tanévkezdés után úgy döntött, hogy október 10-12-én a jó hangulatnak, kirándulási kedvnek, játéknak kedvez. Az óvoda, az I-IV-es osztályok után, október 12-én az V-VIII-as diákok élvezhették a csaracsói Ifjúsági Központ udvarát, szép környezetét. Biciklivel, szekerekkel, ködben vonultak ki a helyszínre.

Sokfajta játékban vehettek részt a diákok a partizános játéktól, az ügyességi játékokig, a métázásig. Csapatmunkára, együttműködésre is lehetőségük nyílt az ügyességi versenyekben. Jó hangulatban zajlott a kötélhúzás, célbadobás, alma-próba, zsákbagrás stb. Jól megérdemelt jutalmuk az emlékezetes pillanatok mellett az osztálytársak finom főztje, bográcsgulyása volt.
A kirándulással, játékokkal egybekötött iskolán kívüli tevékenységek sosem öncélúak. A diákok oldottabb hangulatban, játékosabb formában, együttműködési szabályokat tehetnek magukévá. Emellett a játék fejlesztő, feszültségoldó hatása is jelentős. A tanár-diák közötti kommunikáció hatékonyságának is lehet kulcsa, hiszen tanórán kívül, más keretek között kölcsönösen megismerhetik egymás tulajdonságait, személyiségi vonásait.

Kőrössy Erika


Kőrössy Erika: Emlékezetes hetet töltöttek együtt a csicsóiak a bogyiszlói gyerekekkel

2012. július 1-7. között ismét vendégül fogadták a csíkcsicsói családok a Bogyiszlóról érkező diákokat. Immár több, mint egy évtized óta szokás, hogy egyik évben a csicsói gyerekek örülnek az utazásnak, másik évben Csíkcsicsó fogadja szeretettel a magyarországi gyerekeket. Évről évre elmélyülnek a kapcsolatok, új barátságok, új szerelmek bontakoznak ki a gyerekek között. Igazi találkozásokká mélyülnek ezek az együtt töltött napok.

Idén is színes, eseménydús programmal várták a diákokat a csíkcsicsói általános iskola tanárai, a vendégfogadó családok és a falu vezetősége. A hagyományőrzéstől kezdve a székelyföldi természeti és kulturális örökségünkig sokmindenbe bepillanthattak a fiatalok. Első napokban az utazás fáradalmait és a nyári forróságot frissítő fürdőkkel enyhítették a szentegyházai termál vízben, valamint a székelyudvarhelyi Septimia uszodában. Különféle sport- és kézműves tevékenységre is lehetőségük nyílt a diákoknak és kísérőiknek. Az úszáson kívül kipróbálhatták a bowlingot, azaz a 10 bábuval játszott tekét, valamint a floorballt, vagyis a jégkoronghoz hasonló labdajátékot. A kézműveskedést kedvelők a legősibb textiltechnikát, a nemezelést próbálhatták ki.

Megtekintették a Csíki Székely Múzeum különleges tárlatát, székelykaputúrán vettek részt Máréfalván Kovács Piroska nénivel, hagyományos tájházak életébe és csodálatosan gazdag népművészeti világába pillantottak be. Brassóban pedig a Kötélverők bástyájában (a Cenk alatt) Európa egyik ritkaságszámba menő korszerű interaktív múzeumában mélyültek el Brassó látványosságaiban, történetében, megismerkedtek brassói nevezetességekkel, archív felvétek közvetítésével történelmi utazást tettek érintőképernyős számítógépek segítségével.
A székelyudvarhelyi nap korántsem ért véget fürdőzéssel, hiszen Székelyderzsen meglátogatták Székelyf öld egyik leglátványosabb, legérdekesebb, jelenleg felújítás alatt álló unitárius erődtemplomát. A templom 15. századi freskójának, a Szent László-legenda egyik legszebb, gyönyörű színekkel és mintákkal díszített ábrázolásának köszönhetően méltón került az UNESCO Világörökség részévé.

Néprajzi-kulturális értékeink mellett maradandó élményt jelenthetett a természetkedvelők és túrázni szeretők számára a Brassó melletti Hét-létra vízesés sorozat, amely egy keskeny és meredek 160 m hosszú mészkőszurdokban zubog alá. Nevét a közlekedést lehetővé tevő hét meredek vas létráról kapta.

Az együtt töltött napokat népzenével, tánccal, közös énekléssel, bográcsozással zárták a csaracsói ifjúsági központban. Az utolsó este örömteli és mégis nehéz pillanatokat tartogatott, mert a búcsú sosem könnyű. Bár rövid időt átfedő találkozás- és együttlétben volt részük, mégis szoros kapcsolatok alakultak ki a fiatalok között. Kívánjuk, hogy őrizzék meg a szép emlékeiket, találkozzanak újra őszintén!Kőrössy Erika: A Gutenberg Nyomdába látogattak a diákok

2012. június 20-án a Kájoni János Általános Iskola diákjainak lehetősége nyílt bepillantani a Gutenberg-galaxis, azaz a könyvnyomtatás különleges világába. A csíkzsögödi Mikó-kúria udvarának egyik felújított csarnokában működő Gutenberg Kiadó és Nyomda a környék legmodernebb nyomtatási technológiájával fölszerelt intézmény. Tőzsér László, a nyomda igazgatója, rövid kultúrtörténeti összefoglalót tartott Gutenbergtől napjainkig, majd beavatta a diákokat az új technológia részleteibe, csodáiba.

Bepillanthattak abba, hogy Gutenberg ólombetűitől hogyan jutott el a nyomtatás a korszerű számítógépvezérlésű nyomtatásig. Megtudhatták, hogy a modern CtP-technológa olyan lézertechnikai eljárás, amely a digitális anyagot közvetlenül a nyomdai (ofszet) nyomólemezre képezi, és a lehető legnagyobb felbontást teszi kivitelezhetővé; a hőérzékeny alumínium lemez kémiai folyamat útján átalakítja a képet, majd egy gumilepedős henger szállítja át a papírra, ahonnan még sok művelet szükséges a könyv végleges formájának eléréséig.

A diákok kérdésére az igazgató elmondta, hogy a névadás nemcsak tisztelgés a 15. századi német származású Johannes Gutenberg, azaz a könyvnyomtatás feltalálója előtt, hanem egyben kihívás is a minőség érdekében, törekvés arra, hogy méltó utódokká válhassanak. A megjelent reklámanyagaik, könyveik tanúskodnak arról, hogy magas mércét állítottak úgy nyomdai előállítási szinten mint tartalmi-formai, esztétikai szempontból. Említésre méltó nagysikerű könyvük a 2011-es Bicsok Zoltán- Orbán Zsolt szerzőpáros tollából származó “Isten segedelmével udvaromat megépítettem” című könyv, amely a Történelmi családok kastélyai Erdélyben alcímet viseli. Emellett színvonalas, igényesen illusztrált gyermekirodalmi könyveket, lapozókat érdemes megemlíteni, mint a három Mátyás királyról szóló mesekönyvet: Benedek Elek, Jókai Mór és Móra Ferenc tollából, valamint a két lapozót Kovács András Ferenc Napsugár-csízióját és László Noémi Afrika című versesekötetét. A szövegek gondos megválasztása mellett fontos hangsúlyt kap az illusztráció. A gyerekeknek szánt könyveket mennyiségileg is uralják a tüneményes illusztrációk: Csillag István, Keszeg Ágnes és Mezey Ildikó fiatal erdélyi képzőművészek, illetve az IBBY-díjas magyarországi Faltisz Alexandra munkái. Utóbbi főként mesekönyvek illusztrálásával foglalkozik, de készített már animációs filmeket, báb- és díszletterveket is.
Események
Hasznos elérhetőségek
Állatorvosi rendelő telefonszám
(éjjel nappal hívható)
+4 0712 345 678

Csíkszereda TAXI társaság
(éjjel nappal hívható)
+4 0711 222 333

CFR Csíkcsicsó
+4 0712 345 678