2024. július 21., vasárnap, Dániel
Csíkcsicsó
község honlapja

A CSIVISZ szervezet céljai:
• Folyamatosan tájékoztassa Csíkcsicsó község ifjúságát a helyi és a környékbeli ifjúsági tevékenységekről és rendezvényekről, ébren tartsa az érdeklődésüket, valamint ösztönözze aktív részvételüket és a szorosabb együttmüködést a testvértelepüléseinkel.
• Lehetőséget adjon Csíkcsicsó község ifjúságának a kezdeményezésre, felkarolja azokat a kezdeményezéseket, amelyek megegyeznek céljainkkal.
• Az ifjúsági szervezet a társadalom és az egyén közös érdekeinek megfelelően közhasznú szervezetként az alábbi tevékenységeket folytatja:
• Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
• Kulturális és sporttevékenység,hagyományörzés.
• A magyar kulturális örökség megóvása
• A Csíkcsicsó község ifjúságának érdekvédelme
• A határon túli és hazai szervezetekkel és egyesületekkel való folytonos kapcsolattartás,új kapcsolatok kialakitása.
• A helyi ifjúság elősegítése a szülőhazájában való megmaradásáért
• Az Ifjúsági szervezet tagjain kívül mások is részesülhetnek a szervezet által nyújtott közhasznú szolgáltatásokból
• A szervezet másodlagosan vállalkozási tevékenységet is folytathat. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
• A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


Események
Hasznos elérhetőségek
Állatorvosi rendelő telefonszám
(éjjel nappal hívható)
+4 0712 345 678

Csíkszereda TAXI társaság
(éjjel nappal hívható)
+4 0711 222 333

CFR Csíkcsicsó
+4 0712 345 678