Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Comuna Ciceu, cu sediul social în comuna Ciceu, sat Ciceu, nr. 651, Judeţul Harghita, CUI 16367667, telefon 0266 379261, fax 0266 379267, e-mail hivatal@csikcsicso.ro, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016. 
   Scopurile prelucrării

Comuna Ciceu, în calitate de operator, prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile specifice aplicabile în următoarele scopuri:

·       Soluţionarea cererilor şi a solicitărilor din partea contribuabililor;

·       Îndeplinirea unei obligaţii legale care îi revini operatorului;

·       Îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

·       Prestarea diferitelor servicii şi beneficii;

·       Efectuarea de analize statistice;

·       Asigurarea măsurilor de securitate necesare şi de protejare a bunurilor proprii (supraveghere video).

  Temeiurile legale ale prelucrării

·       Consimţământul persoanei vizate în cazurile în care prelucrarea datelor nu este realizată în aplicarea dispoziţiilor legii, în baza unor contracte încheiate, a interesului public, sau în interes vital.

·       Interesul legitim al operatorului, pentru activităţi precum: materializarea obiectului de activitate, respectarea contractelor încheiate, efectuarea de analize statistice şi raportări interne sau către alte entităţi, asigurarea măsurilor de securitate necesare etc.;

 Categoriile de destinatari şi împuterniciţi

Datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor împuterniciţi, se poate comunica următoarelor categorii de destinatari: autorităţi ale statului centrale şi judeţene (inclusiv autorităţi fiscale), furnizori/clienţi implicaţi în mod direct/indirect în activitatea operatorului (furnizori de servicii IT, bănci, furnizori de servicii de arhivare, cabinete de avocatură, firme de curierat etc.), agenţii de stat, guvernamentale, dacă legislaţia stipulează acest lucru, prestatori de servicii;

Durata prelucrării

Datele personale privind contribuabilii, furnizorii de servicii, clienţii, angajaţii, sunt stocate pe perioada efectuării activităţilor în cadrul primăriei, după care  vor fi arhivate în condiţiile legii sau şterse/distruse într-un termen rezonabil.
            La împlinirea termenelor de păstrare se realizează descărcarea fondului arhivistic, potrivit dispoziţiilor legale.

            Drepturile persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor personale

            În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie şi procesul decizional individual automatizat.  
            Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau informaţii suplimentare vă puteţi adresa Comunei Ciceu, în atenţia Responsabilului cu Protecţia Datelor, prin:

- e-mail la adresa: hivatal@csikcsicso.ro

- prin poştă, la adresa: com.Ciceu nr. 651, judeţul Harghita;

- depunând personal o notificare semnată olograf la sediul Comunei Ciceu.

Daca nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi în imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre.

 
 

Események
Hasznos elérhetőségek
Állatorvosi rendelő telefonszám
(éjjel nappal hívható)
+4 0712 345 678

Csíkszereda TAXI társaság
(éjjel nappal hívható)
+4 0711 222 333

CFR Csíkcsicsó
+4 0712 345 678