husvéti udvozlet

 

jános vitéz

Szent Antal kenyere

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves csíkcsicsói hívek!
Páduai Szent Antal, templomunk védőszentje, a Katolikus Egyház fő alamizsnamestere. Életében sok csodát tett és napjainkban is közbenjárásáért hívők és hitetlenek egyaránt könyörögnek. Szent Antalt a szegények patrónusaként is tiszteljük, mert mindig is szívén viselte a szegények sorsát.
Az idei év Szent Antal közbenjárásáért végzett nagy kilenced alatt egy nagyon szép hagyományt szeretnénk feleleveníteni. A Szent Antal templomokban szokás keddenként kenyér adományokat helyezni oltárára, és ezeket a megáldott kenyereket kiosztani a kenyerszegényeknek.
Csíkcsicsó minden élelmiszerüzlete (Uniq-Bloke SRL, In-Com Euro SRL, Jozefa Com.SRL, I.I. Farkas András, Zsoenyca SRL, Levendula SRL) a Nagy kilenced keddjein kenyér-adományaival támogatja egyházközségünk szegényebb sorsú családjait, gyerekeit. Ezúton is köszönjük nagylelkűségüket!
A kedves hívek és minden jóakaratú ember hozhat kenyeret adományban a kedd esti szentmisékre, de elhozhatja a családja számára vásárolt kenyeret is, amelyet áldott kenyérként vihet haza.
A Jó Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, és szüntelenül kérjük templomunk védőszentjét, hogy járjon közben értünk.
Páduai Szent Antal – könyörögj értünk!

Tiszteletteljes köszönettel,
NT. Nagy József
Plébános

Felhívás az illegális szemétlerakás meszüntetésére

colectare-selectiva-655x360Tisztelt Lakosság!
A községünkben elhelyezett harangok műanyag palackok, papír és üveg gyűjtésre alkalmasak.
Gyűjtőhelyek: A Polgármesteri Hivatal előtt, a sportpálya udvarán, a Pozdorja utca sarkán.

Ismeretlen személyek zsákban rendszeresen konyhai hulladékot, egyéb szemetet raknak le az Olt, a csatornák és a patakok partjára.  A szemét elszállítása a Polgármesteri hivatalnak– végső soron az adófizető lakosságnak – jelentős többletköltséget okoz. A felsorolt helyszíneken túl a hegyi utak bejáratánál és a község külterületi részein is növekszik az illegálisan  lerakott szemét.

Kérjük szíves együttműködésüket, a településünk értékeinek, környezetünk rendjének, egészségünk megóvása érdekében.

Tűzrendészeti felhívás és szabályok

13-1-1421-previewA Csíkcsicsói Katasztrófavédelem az A Hargita megyei “Oltul” Katasztrófavédelmi Alakulat valamint a Környezet Ügynökség szükségesnek látja figyelmeztetni a lakosságot néhány olyan tűzrendészeti szabályra, amelynek betartása kötelező érvényű:
-száraz és szeles időben tilos nyílt térben tüzet gyújtani
- a tüzet folyamatosan ellenőrizni kell, eloltása után pedig figyelni kell a parázs teljes kioltására
-a szemetet és a száraz növényi maradványokat csak kupacokba gyűjtve szabad égetni
-a meggyújtott terület köré szántott sávot kell létrehozni.
Továbbiak: adresa primarii

Becze Géza: Szemét ügy a szemétügy

Mindig is sok bosszúságot okozott a szemét, a jelenben sincsen másként. A hulladékok kezelése, a szemétszállítási szolgáltatás kifizetése ma is sokfelé fejtörést okoz.

A ma nálunk is érvényes EU-s szabályzatok megkövetelik, hogy mindenki a háztartásában keletkezett hulladékot a megfelelő engedélyekkel rendelkező, szakosodott céggel, engedélyezett lerakóba juttassa. Ennek a kötelezettségnek a szép oldalát tekintve, környezetünk tisztán tartását, szebbé tevését tekintve, szükség van erre a szolgáltatásra. Minden bizonnyal senki sem szeretné a kommunista idők emlékét felidézni, amikor minden falu kijáratánál, sáncok szélén, nagyobb gödrökben lehetett látni az egyre nagyobb mennyiségben felhalmozódó, különbféle le nem bomló nylon zacskót, pillepalackot és egyéb szemét rengeteget. Folytatás

Pályázati lehetőség!

1393382392_4913A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2014. évi alapjából. A Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Pályázni a következő kategóriákban lehet:
1. Ifjúsági Szaktestület, leadási határidő: 2014. március 13.
2. Művelődési Szaktestület: 2014. március 14.
3. Sajtó Szaktestület, leadási határidő: 2014. március 20.
4. Sport Szaktestület: 2014. március 18.
5. Utazástámogatási Szaktestület: 2014. március 18.
6. Szórvány Szaktestület (Rendezvények, Magyar Házak, szórványgondozó lelkészek támogatása): 2014. március 19.

Jókai Anna, Kossuth-díjas író Csíkcsicsóban és Madéfalván

jokai anna

Előadása címe: Élet , hit , család

Időpont: 2014.   március  29.-én, Madéfalván  17 órától   valamint  Csíkcsicsóban 20 órától.                        

Mindkét helyszínen lesz könyvárusítás és dedikálás. Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Belépő: 10 ron , jegyek elővételben kaphatók!

 Élő Emlékezet Egyesület , Csíkcsicsó

Rédai Botond:Megenyhült az APIA

Változtatott korábbi álláspontján a Hargita Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA), így nem minden igénylőnek kell személyesen leadnia a területalapú támogatások igénylését. A 2014-re vonatkozó kéréseket hétfőtől fogadják.

Hétfőn kezdődik a SAPS-kampány. Fontos a területek tiszta jogi helyzete

„Módosítottunk korábbi döntésünkön, így most már nem ragaszkodunk ahhoz, hogy minden egyes gazdának személyesen kelljen leadnia a kérelmezési ügycsomót” – fogalmazott érdeklődésünkre Haschi András. Az APIA megyei igazgatója kiemelte, a polgármesterekkel és szakmai egyesületekkel folytatott egyeztetések során jutottak arra az álláspontra, hogy enyhítenek a korábbi döntésükön. Forrás: www.szekelyhon.ro Folytatás

Jókai Anna: Élet, hit, család című előadása

17o_jokai_anna_css_8849_color_640“Különlegesen fontosnak érzem hangsúlyozni, hogy az ember az egyedüli lény, amelynek szabad akarata van, abban a különleges megbecsülésben részesül, hogy a jót és rosszat választva is részt vehet a világ munkájában. Nem azt jelenti tehát mindez, hogy gőgösnek kell lenni, hanem tudnunk kell, hogy mindannyian, akik itt élünk a nehéz sorsú, de nagyra hivatott Földön – és ezen belül a mi hazánkban –, valójában egy közös emberi feladatra érkeztünk. Nem csak írásainak szellemiségében, hanem mindennapi megszólalásaiban, a magatartásában, a cselekedeteiben ott kell lennie a méltóság tiszteletének. Amikor együtt tesz azért a közösség, hogy sem magyarságában, sem hitében ne alázhassanak meg senkit, akkor isteni parancsot teljesítünk” Jókai Anna

Hamarosan!  Jókai Anna- Élet, hit, család című előadása Csíkcsicsóban!